“Gemlik-Armutlu-Çınarcık-Yalova Yolu Km: 8+740.000-19+438.020 (G) / 19+860.000 (İ) Arasında Kalan Kesimlere Ait”Etüt, Proje ve Mühendislik Hizmetleri

“Gemlik-Armutlu-Çınarcık-Yalova Yolu Km: 8+740.000-19+438.020 (G) / 19+860.000 (İ) Arasında Kalan Kesimlere Ait”Etüt, Proje ve Mühendislik Hizmetleri
TTS.13/07