“İkizdere – İspir Yolu Ovit Dağı Tünelli Geçişi “Etüt, Proje ve Mühendislik Hizmetleri

“İkizdere – İspir Yolu Ovit Dağı Tünelli Geçişi “Etüt, Proje ve Mühendislik Hizmetleri
TTS.12/11