“Denizli-Acıpayam 13. Bölge Hududu Yolu Km: 3+700-10+492 (C) / 12+915 (İ) , 21+154 (C) / 16+200 (İ) – 32+900 Arası (Denizli Çevre Yolu Dahil) Toprak Tesviye, Sanat Yapıları, Köprü, Üst Yapı ve BSK İşleri Yapım İşinin Km:8+100-14+500 Arası” Etüt, Proje ve Mühendislik Hizmetleri

“Denizli-Acıpayam 13. Bölge Hududu Yolu Km: 3+700-10+492 (C) / 12+915 (İ) , 21+154 (C) / 16+200 (İ) – 32+900 Arası (Denizli Çevre Yolu Dahil) Toprak Tesviye, Sanat Yapıları, Köprü, Üst Yapı ve BSK İşleri Yapım İşinin Km:8+100-14+500 Arası” Etüt, Proje ve Mühendislik Hizmetleri

TTS.13/01