Çaykara-Bayburt Yolu Değirmencik (MAM) Köprüsünün Projelerinin Hazırlanması (Plankote, Jeolojik, Jeoteknik-Jeofizik Rapor, Geoteknik Rapor ve Köprü Projelerinin Hazırlanması

Çaykara-Bayburt Yolu Değirmencik (MAM) Köprüsünün Projelerinin Hazırlanması (Plankote, Jeolojik, Jeoteknik-Jeofizik Rapor, Geoteknik Rapor ve Köprü Projelerinin Hazırlanması

TTS.14/02