Araklı-Dağbaşı-Uğrak Yolu 2 Nolu Viyadükün Projelerinin Hazırlanması (Plankote, Jeolojik-Jeoteknik-Jeolojik Rapor, Geoteknik Rapor ve Viyadük Projelerinin Hazırlanması

Araklı-Dağbaşı-Uğrak Yolu 2 Nolu Viyadükün Projelerinin Hazırlanması (Plankote, Jeolojik-Jeoteknik-Jeolojik Rapor, Geoteknik Rapor ve Viyadük Projelerinin Hazırlanması

TTS.13/06