Çaykara-Bayburt Yolu Değirmencik (MAM) Köprüsü Projelerinin Hazırlanması (Plankote, Jeolojik-Jeoteknik-Jeofizik Rapor, Geoteknik Rapor ve Köprü Projelerinin Hazırlanması) İşi

Çaykara-Bayburt Yolu Değirmencik (MAM) Köprüsü Projelerinin Hazırlanması (Plankote, Jeolojik-Jeoteknik-Jeofizik Rapor, Geoteknik Rapor ve Köprü Projelerinin Hazırlanması) İşi

TTS. 14/02