„Keşan Ayrım-Korudağı-Gelibolu Bölünmüş Yolu“ Etüt, Proje ve Mühendislik Hizmetleri

„Keşan Ayrım-Korudağı-Gelibolu Bölünmüş Yolu“ Etüt, Proje ve Mühendislik Hizmetleri

TTS.12/20