„Kastamonu-Çankırı (Ilgaz Tüneli Dahil) Yolu Km: 32+150-43+966(G) / 49+400 (İ) ve 48+300-64+425 (G) / 3+391,66 (İ) – 44+680 Kesimleri işi“ Etüt, Proje ve Mühendislik Hizmetleri

„Kastamonu-Çankırı (Ilgaz Tüneli Dahil) Yolu Km: 32+150-43+966(G) / 49+400 (İ) ve 48+300-64+425 (G) / 3+391,66 (İ) – 44+680 Kesimleri işi“ Etüt, Proje ve Mühendislik Hizmetleri
TTS.12/21